نوار درزگیر 2017-12-07T06:25:05+03:30

نوار تیپ ( درزگیر)

نوار تیپ پرشین جیپسوم پنل از الیاف فایبرگلاس پشت چسبدار ساخته شده است . استفاده از این نوار تیپ قبل از بتونه کاری صفحات روکشدار گچی جهت یکنواخت سازی سطح پنلها و جلوگیری از ترک بتونه بین درزهای پنلها بر روی سقف و دیوار توصیه میگردد.

طول هر رول از این نوار 90 متر و عرض آن 5 سانتی متر میباشد.

استفاده از این نوار برای محیط های بیرونی پیشنهاد نمیگردد . سطح زیر کاربهتر است ساختاری محکم و عاری از گرد و غبار داشته باشد.