پیچ و اتصالات 2018-01-02T17:04:58+03:30

پیچ اتصال صفحات روکشدار گچی به سازه (TN)

نوک این پیچ تیز می­باشد و برای نصب درای­وال به سازه استفاده می­شود. حداکثر ضخامت سازه جهت نصب با این پیچ 0.7 میلیمتر می­باشد.

TN

پیچ اتصال صفحات روکشدار گچی به سازه (TB)

نوک این پیچ بصورت سرمته می­باشد که با استفاده از آن صفحات روکشدار گچی رابه سازه­هایی که ضخامتی بیشتر از 0.7 و کمتر از 2.25 میلیمتر دارند متصل می­شوند. طول این پیچ­ها بین 25 تا 70 میلیمتر می­باشد.

پیچ اتصال سازه به سازه (LN)

از این نوع پیچها برای اتصال سازه­های فلزی به یکدیگر با ضخامت حداکثر 0.7 میلیمتر استفاده می­شود.

پیچ اتصال سازه به سازه (LB)

اگر ضخامت سازه­های فلزی بین 0.7 تا 2.25 میلیمتر باشد از این نوع پیچ برای اتصال آنها به یکدیگر استفاده می­شود. این پیچ­ها با طول 9 و 9.5 میلیمتر موجود است.

LB

پیچ اتصال سازه به ساختار خشک (FN)

کاربرد این پیچ که دارای سری تخت می­باشد در اتصال رانر فوقانی دیوار PGP به سقف کاذب می­باشد. ضخامت سازه برای استفاده از این پیچ 0.7 میلیمتر می­باشد.